ಮೊದಲೇ ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲದ ಹೃದಯ ನಂದು

•September 2, 2010 • 1 Comment

ಹೇಯ್ ಕೇಳು ಗೆಳತಿ, ನನ್ನ ಮನಸು ಒಂದು ಮಂಜಿನ ಹನಿ
ನಿನ್ನ ನೋತ್ತ ಮುಂಜಾನೆಯ ತಂಪು ಗಾಳಿಂತೆ
ನಿ ಕೊಡುವ ತಂಪಿಗೆ ಜಾರಿದೆ ಈ ಹನಿ
ಕರೆದೊಯ್ದೆ ನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಬಾ ಬಿಡು ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ

ನೀನು ಯಾಕೆ ಈಸ್ಟು ಮಾಯೆ
ಬಿಡು ನನ್ನನೇ ನನಗೆ ಆರ್ಥ ಆಗದಿರೋಸ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೃದಯ ನಂದು
ಆದರು ಒಂದು ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ತೆಲೆಯೇಲ್ಲಿ
ಅದು ಹೇಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ?

ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಅಂತಾನೋ ಅಥವ ನನ್ನ ಹಾಳಾದ್ ನಿದ್ದೆ ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಕಾಣೋ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಪು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರ
ಸಧ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನಸು ನೀನಿರುವ ಉರಿನ್ತಥ ಬರುತ್ತೆ
ಅನಿಸುಥೆ ಗೊತ್ಹಾಗಿದೆ ಮನಸಿಗೆ ನಿನ್ ಊರೇ ತಂಪು ಅಂತ

ನೋಡು ನೀನು ಈಥರ ನೋಡಬೇಡ ನನ್ನ
ಮೊದಲೇ ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲದ ಹೃದಯ ನಂದು
ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿನಿ ನೀನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೇಳುಥೆ ನಿನ್ನ ವಿಳಾಸ

Advertisements

Mera BHARATH mahan..

•August 23, 2010 • 7 Comments

ಸುಮ್ನೆ ಹಗೆ ಕೇಳ್ತಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ “How much do you love your girlfriend/boy friend” & ಇನ್ನೊದು question mostly ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳೋಕೆ ಮುಜುಗುರ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಅದ್ರು ನ್ನಿವು ನಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲುಗೆ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಿನಿ “How much do you love your mother country and i mean INDIA..!”. ವಾಟ್ This is NONSENSE ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದಿಯ? ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅಸ್ತೆ.

ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ಹ್ಹ Valentin day ಅಂಡ್ Friendship day ಹೇಗೆ celebrate ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ. ವೌ very memorable. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಡಿ, ಮಗ ನೀನೆ ಕಣ್ ಲೇ ನಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈವತು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದಿದ್ರೆ ಎ ಡೇ ಎಷ್ಟು memorable ಆಗಿ celebrate ಮದ್ಬೋದಿತು ಮಗ. Miss you dear friend. ಈವತು ಫುಲ್ party ಮಗ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಅದ್ರು ನಂ heart ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಡಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಒಂದು peg/bottle ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಗ. ಹೇಗೆ ಏನೇನೊ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಧ ಮಥ್ಗಲ್ಲ ನ, ಆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ currency ನ ಕಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಗ್ಬಿಡ್ತ್ಹಿವಿ. ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ best friend ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, “ಲೇ ಮಗ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ money ಬೇಕಿತು” ಅಂತ ಕೇಳದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಲಿ, ರಾತ್ರಿ ನಮ್ ಮೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೆವ್ವ ಒಂದೇ ಸರಿ ಈಚಿ ಬಂದ್ಬಿದುಥೆ. ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿ “ಲೇ mama ನಿನ್ ಕಸ್ತ ನಂ ಕಸ್ತ ಲೇ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂ ಹತ್ರ ಅಸ್ಟೊಂದು ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಮಗ”. ಅದು ಏನೋ ಹೇಳಿ ಪ ನಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊನ್ಗೋಕೆ start ಮಾಡ್ತಿವಿ “ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ”. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು question ಕೇಳ್ತಿನಿ “Is this is a Friendship?”. Please do not misunderstand me. ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ money ಕೊಟ್ರೆ ನೆ friendshipu ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲು ನಮ್ ಹತ್ರ money ಇರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲಿದ್ಥಕ್ಷ್ಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಕಿಥ rulesu ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರು ನಾನು common example ತೊಗೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು and ನೀವು comman ಆಗಿ ಗೊತ್ಹಿಲ್ದೆ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು friendship day na ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು, friendship day ಇನ್ನು 1 month ದೂರ ಇರುತೆ ಅದರದು ನಮ್ preparation start ಅಗ್ಬಿತಿರುಥೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, color color bandsu, ಆ bands ಮೇಲೆ friends quotesu ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಯಾವ color ದು band ಕಟ್ಬೇಕು ಆ band ಮೇಲೆ ಯಾವ quote ಇರ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಕು etc etc etc and etc. “Do you know what, I am proud to tell i wont celebrate such days “I HATE SUCH DAYS”. ನಾನು ಯಾಕೆ, ಯಾರೋ ವಬ್ಬ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ hang ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ suicide ಮದ್ಕೊದಿರೋ friend ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ನಂ friendship ನ ಆ ವಂದೇ ವೆಂದು day ಕೆ dedicate ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಂ friendship ನ ಆ ಡೇ ಮಾತ್ರ special ಆಗಿ ನೋಡಲಿ. ಅವ್ರು ಗೆ ಅವ್ರು friendship great ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಂ friendship greatu , ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Friends are very important in life. I have 7 pearls(friends) I may not wish to live a life without them. ನಾನು ಯಾವತು ಆ 7 pearls ಗೆ friendship band ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, friendship day ಅಂತ ಆತುರ ದಿಂದ call ಮಡಿ wish ಮಾಡಿಲ್ಲ, But ಅದ್ರು ನಾವು great friends, All day is friendship day. ಇ ಲವ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.

ಹಗೆ ಒಂದು question ಕೇಳ್ತಿನಿ, ನಿಂಗೆ “”Bagath Singh” Birthday or Death day ಗೊತ್ತ?, ಹೋಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು age ಗೆ ಸತ್ತ & why & how ಅಂತ ಗೊತ್ತ? ಕಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿರುಥೆ, ಅಂಡ್ may be if you remember. Friendship day, Lovers day ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ದಿನ್ನಗಲ್ಲ celebrate ಮಾಡೋ ಸಂತೋಷ ದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೋ Bagath Singh ಅಂತ legends ಮರ್ಥ್ಬಿಡ್ತ್ಹಿವಿ. Bagath Singh ಅಂತ ಅದು ಎಸ್ಟೋ legneds ಹುಟ್ಟಿ ಸತುಹೊಗಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಅಗ್ಗೋಳ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ, Bagath Singh ನೆನಪು ಆಗದೆ ಇರೋಕೆ ಸದ್ಯ ನ friend?. ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ college ನಲ್ಲಿ @ ದಿ age of 18-22 ವರ್ಗು ಎಷ್ಟು INDEPENDENT agi enjoy ಮಾಡಿದಿವಿ, True love..! ಮಾಡಿದಿವಿ, propose ಮಡಿ success ಅಂಡ್ failure ನೋಡಿದಿವಿ, trips ಮಾಡಿದಿವಿ, ಅ bike ಎ bike, ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ , etc etc… . Bagath Singh ಕೂಡ ನು 18-22 age ವರಗೆ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಡ್ಲಇಲ್ಲ, may be ನನ್ವ್ಗಲ್ಲು ಇವತು ಇಷ್ಟು INDEPENDENT ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತ್ಹಿದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊ ಒಂದು ಮುಲಇಂದ ಇವತು ಅವನ contribution ಒಂದು reason ಅನ್ಸತ. Bagath Singh ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಿತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬಂಕಂಥ ಎ blog ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ friendship day, lovers day, and other ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ, ಅವುಗಳಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ freedom ಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜನ್ಗಲ್ಲನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಿ. Bagath Singh ಅಂಡ್ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ are ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, No doubt very good friends than those 2 Americans, whose death we celebrate as friendship day.

ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ Legends day ನ celebrate ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ nations ನೋಡಿ ವೊಂದೆರ್ ಆಗಬೇಕು. One more last question “How many of us can sing National Anthem without break and How many of us know that somewhere we are forgetting out glory and attracting to westren”

ನಿಮಗೆ Bagath Singh ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, Google or BING ಮಾಡಿ, Bagath Singh and his parents ಗು ನು ಗೊಥೆ ಇರದ information ಸಿಗುಥೆ.

Nothing changed but WE

•June 24, 2010 • Leave a Comment

The were days where we were struggling to make single sentence over the given word, there were days where we were struggling, getting scolding’s, and beatings from every one possible to solve a simple math’s problem, there were days where we were struggling for days no matter day or night to read/remember a paragraph. All those days in which

We struggled to pass the classes, prepare the notes with questions in RED ink and answers in BLUE ink. Many others like, quarreling with friends for reason like “He/she stolen my rubber(half cutter, because my parents knew that I’m going to loose the rubber, so my father used to cut the rubber into 2 halves and give one, and used to tell like “You should not ask for rubber for next 1 month. I tell you the price of that rubber is 50p. It doesn’t mean that my father was not capable of getting me rubber but his concerns was to make me to know and understand the value of things irrespective of price, size, or any measurable factors), he/she scratched in my notes, he/she pinched me from back..

All seems to be very silly reasons right, Yes the are silly. Today we won’t give such silly reasons and if we listen to such reasons we feel irritated. We feel irritated because we have grown elder and big. We are earning money double than our age, program complicated and never seen problems, meets the dead lines, discovers our own algorithms to the problem, etc. Can you think, is some thing has changed other than physical appearance????.  Nothing changed but WE.

We were going to schools then, now office, study the subjects in school then, and study the different protocols and other standards in office. We were struggling to make a sentence over the given word, now we struggle to make a line of code over given requirements. And coming to Quarrel/ quetch. In schools, he/she broke my pensile, Now “He/She doesn’t copy me the mails, I think he/she teasing me,  He/She talks louder in phone that irritates me please change his/her cubicle, many many other such. So, these are our elderly quetches.

Please see the difference in these quetches. The quetches what we were making then termed silly were not harming others, but now it harms some one in some or the other way, it mean our matured quetches yields  some thing to us, but then silly quetches were not yielding any things to us but console. Because of this we term those are silly and childish which is absolutely not TRUE but the quetches what we do now are silly (It is absolutely my opinion).

In school days, we used to have quarrel with almost all of class for any reasons, but you please notice that, even though we quarreled we never used to let grudge grow on them and after some times we used to play, share, talk, and laugh with same people. But now, for very small and silly things/reasons we grow grudge on opposite and start waiting for an opportunity to take revenge.

We are lending our almost priceless time to company which can’t give us parents love, friends love, spouse and kids endless love and care but MONEY. I urge in you my friend, avoid moaning on others, do not underestimate others thought/talks, and make time for your beloved one. Do not completely dedicate your precious time in talking with lifeless things. I have seen many people who are designed there life in which, they have time for there loved once, never feel frustrated to answer any phone calls in office, do not moan on there colleagues, and more importantly they never forget to work and they strive to give there best to the assigned work and strives for the company success and self success.

I am not pinpointing any indiduals here because we all do these silly mistakes knowingly or unknowlying. Nothing is changed but WE, we still can make life really happier than now.

ಬಾ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಬರಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ …

•April 23, 2010 • 2 Comments

ನಿನ್ ಪ್ರಿತ್ಸೋ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಸಿಗರೇಟ್ ನ ಹಿಡಿದು, ಸಶ್ವತವಾಗಿ ಕನಸುಗಳು ಸತ್ಹೊಗಿರೋಥರ ಕಂನಗಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಗೊಂಡು, ಲೈಫ್ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕು ಬರದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಬೇಡ. ನೀನು ಕೊಡ ಪ್ರೀತಿನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರೋಸೋಕೆ ಆಗದಿರೋ ಹೂ ಅದು, ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ವಳಗೆ ನೀನು ಆವಲಿಗೆಂದೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸುಂದರ ಅರಮನೆ ನ ನೋದೊಕಗದೆ ಈರೋ ಕುರುಡಿ, ನಿನ್ನ ಮೌನ ದಲ್ಲಿ ಈರೋ ಅದು ಎಸ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತುಗಲ್ಲನ್ನ ಕೆಲಿಸ್ಕೊಲೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕಿವುಡು… ನೀನು ಇಡೋ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೇನು ಆವಲಿಗೆಂದೆ ನೀನು ನಿರ್ಮಿಸಿತುರುವ ಹೂ ಹಾದಿ ಯಂದು ಆರಿಯದ ಹುಡಿಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ … ನೀನು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಕುತಿಯ ಗೆಳೆಯ….?????….. ಬಾ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಬರಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ …

ಜೋಪನವದಿತೆ ಈ ಹೃದಯ ಬೆಲೀಲ್ಲದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ..??

•April 9, 2010 • Leave a Comment

ನೀ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಿವುಇಲ್ಲದೆ ನುಸಿಲಿದರೆ
ಜೋಪನವದಿತೆ ಈ ಹೃದಯ ಬೆಲೀಲ್ಲದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ..??
ನೀ ಸದ್ದೆಮಾಡದೆ ಇಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಾದಕೆ
ಕಂಪಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ನನ್ನೀ ಹೃದಯ ..??

ಸುಡು ಬಿಸಿಳಲ್ಲಿಯು ತವಕಿಸಿಥೆ..??ಕಂಗಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಅರಿಯದೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೇನೆ…?? ನನ್ನ ಮೌನಕೆ ನಿನ್ನಯ ಮಾತುಗಳ
ದನಿದಿದೆ ಮನಸು, ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುರುಹೂ
ಬರಬಾರದೆ ಆಚೆ ಕನಸಿನಿಂದ ಈಚಗೆ

ನೆನೆಯುತ ನಿನ್ನ ನೆನೆ ನೆನೆಯುತ
ಹೊರಟಿವೆ ಕಂಗಲ್ಲು ಮೆರೆವನಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಬಯಸುತ ನಿನ್ನ ಬಯಸುತ
ಕಟ್ಟಿತೆ ಅರೆಮನೆ ಈ ಹುಚು ಮನಸು….

ಸುತ್ತಾಗಳಕ್ಕು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹೂಗಳ
ನಡುಗದೆ ನಿಂತಿದೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ
ಬಾ ಹುಡುಗಿ ಕನಸಿನಿದ ಆಚಗೆ
ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸು ನನ್ನ… ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ

A Fair trip to Fare

•April 6, 2010 • 5 Comments

As usually, in starting I teased my father but it is my love towards my father made me to decided To accompany my father in my so called native village Hegdal god’s (Basavanna) Fare. Here I am Sure that, I wont tell you my experience in the fare, but I put here the impressions I gained in the RED govt bus. Soon after I and my father get down from the bus, my father started running towards A Rusty, Red+White colored bus, he turned back and screamed “Putta, baa jaldi, e bus hodre atleast 2 thasu kaybeku e bustandnalli” I smiled by looking at that bus and said to my father “Appaji, ninge aa bus nodidre adu evathe namnna karkondu hoguttha??” some curvs on my father’s face said me “I am not impressed” my father replayed in silent voice “Evathu jatre, 12 gante valge uru na serbeku, edu bengalore alla every 2 minutes ge bus baroke, nandu halli uru”. His talk made me  sad.

Since, we didn’t had breakfast in the morning we both were hunger, I invited my father for breakfast But he was more eager to sit in a bus than having breakfast. After exchange of some talks, we both went to hotel, I elected “Mandaki Mirchi” to eat, my father happy with butter milk. After finishing having “Mandaki Mirchi”, i was searching wash basin, hotel owner anticipated that I am in search of wash basin He called “Sir, alli kempu bannada bucket aythalla, alle kai tholkoli”, the bucket’s glory was wow..??? If you come across any dirty stuff competition, please let me know, I have a master-piece bucket Which can win the prize for me? I Stared at him, his eyes were telling “What to do sir, idu halli”. But in the end(upon reaching village) i realized the difference between a “Human Kind” and “Money Kind” We sat in bus, seat was out of condition. The climate was really hot; I unbuttoned my shirt and waving at me. Mean while, my father stood up, i saw, he was waving his hand and poping out some strange signals I asked with wonder “What are you doing, it seems very funny”. He smiled at me and said, I am
Welcoming my friend. Before I could start asking next question, my father’s friend came to us and shared the seat.
I noticed, my father was very happy and happy. I thought they must be great childhood friends, I asked my father, you look bit young, but your friend looks very old, his hairs are white, skin had sunk, Laughing with great difficulty and trying to tell some thing. After seeing his difficulty I asked him “Uncle, Please take a seatt, relax  yourself and then we can talk” he directed his right ear and hand signaled, I thought I was not audible enough to him so I took long breath and started to repeat the sentence, in between my father said me “Putt, avunge mathu barola, kivi kelodilla” i translate to english “Putta, he is dumb and deaf” i’m shocked, i sneaked into window and asked myself “How can this be possible”.

After 1 min i turned towards my father and saw those 2 are talking with laugh. I murmured “Man this is a great tango, how can my father speak to dumb and deaf and that’s too they are laughing. My father was incredible” They were so busy in cracking jokes, recalling childhood days, the time they were working in the fields…… My eagerness made me to disturb my father and questioned him “What are you people talking about?? How can you understand his signals?? How can you understand his joke?? My father stopped me and said one sentence “Putta, we didn’t lived a Money-Kind life, we lived Human -kind life” Wow… what an answer. I said, you people are great and blessed enough to enjoy the life in all the good aspects. My father’s friend stared at me and made signal, i interpreted that signal like “Oh.. U have grown up”. And he started talking to me but i was unable to understand his signals, and failed to answer him. He was sad and me too.

Nodding head, turned towards window and i’m sure many things were running inside me. I was thinking, i am MTech holder, i can understand and talk unseen machine language. We are busy in talking and understanding binaries (0’s and 1’s), but we do not know basic human language. Even though he is dumb and deaf he lived his 55 years happily and i am sure he die happily. Very frequently we ask our-self, we discuss with our friends, and we conclude that “We are not Happy” “We didn’t enjoy life” Again i ask 1 question “What is enjoyment”. Many people tell “Make a great weekend”, “Do parties”, “Have girlfriend”,” Take a good job”, and”Earn lots of money”…etc. I request you, please read those questions again… and let me know if i am wrong in concluding that
“We are living in Money-Kind, we do not know Human-kind of living”. Yes, we are in rat race for money what ever we do, we do think what the gain out of it for me is if I do it… We scale every thing in Money. We can understand the Money, Money and Money. My father is having 26 years of work experience and still working and the salary he draw is 1,44,000 per year i.e. 12,000 per month, i have 6 months of experience and i take 25k per month, Do i am happy???? Yes, i am but not as much as my father is.. Because, he know there is many more things in the world which can please us, but me?? i know only money… I am wrong. I am wrong.

I decided to start living in Human-kind, i try to live it. I do not want to live in Money-kind. Earn money to survive not to live.

Only me

•March 26, 2010 • Leave a Comment

Feelings like, “I am going to miss it” must be faced by every one. If any one tells i haven’t missed, it means “he/she is qualified enough to feel for it”. One who felt missing/missed some thing will not be able to explain the delightful, pleasure(PAIN) it, if at all he/she embark on explaining it, i promise you that you don’t have ears unless you have felt such mental object .

Very often, i was chanting i have to feel it but never felt.
For the first time in life only for few seconds i felt i’m going to miss something in my life. To speak honestly I was wondering and asked myself “Yenu idu Ajay, nangu e thara feelings bartide antha”
and i makeup myself  really strong and pretending like no i am not feeling missing something.

In life you get some non-living stuff on which you fell in love with it and living stuff like people. Yes, you get people in assort like mother, father, bro-sis, friends, love … etc. I am pretty sure

that you have might have made guess like LOVE made me to feel missing. I am sorry friend, i disappoint you. I should tell you it’s not LOVE but FRIEND.

I thank you my FRIEND, for letting me to know that i too can feel some timely and precious feelings.