ಮಳೆ ಹನಿಯ ಅಂಚಲ್ಲು ಕಾಣುತಿ …….

ನೀನೆ ತಾನೆ ಓ ಸಂಗತಿ
ಮಳೆ ಹನಿಯ ಅಂಚಲ್ಲು ಕಾಣುತಿ
ಮುತ್ತಿದಲೇ ಮೃದುವಾಗಿ
ಅರಳಿಸಲೇ ನಿನ್ನ ಹೂವಾಗಿ

ಬೆಳಕಲ್ಲು ಬಯಸಿತೆ ಮನ ಬೆಳದಿಂಗಲವ
ತೊರೆಯಲು ಬಯಸದೆ ನೆನಪುಗಳ ಅಂಗಿಯ
ಆಗಿಸಿ ಹೂಗಳ ಬೀಸಣಿಕೆ
ಗುಡಿಸಲೇ ದಾರಿ ನಿನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ….

ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ನಯವಾಗಿ ತ್ಹೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದು
ಕೊಮಲವಗಿಸಿ, ಕನ್ರೆಪ್ಪೆಯ ಸವರಿಸಿ
ಬಿಗಿಧಿಡಿದ ಊಸಿರು ಬಿಸಿಯಗಿಸಿ ಊದುವೆ
ಬಾ, ಒಮ್ಮೆ ಸನಿಹಕೆ….

Advertisements

~ by ajay2588 on February 2, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: