Just ಒಂದು Smileಲಲ್ಲಿ

ಮುಸ್ಸಂಜ್ಜೆ ಮುಸುಕಿನಲಿ
ನಿ ಬಂದೆ ಮಿಂಚಾಗಿ
ಓ ಮನಸೇ ನಿ ನಿಲ್ಲು
ಮಿಂಚಾಗಿ ನಿ ಮಳೆ ಆಗಿ
ಬಾ ಹೂವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಊಸಿರು …..
ನೆರಳಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ತ್ಹಂಪಲ್ಲು ನೀನೆ
ಇ ಜಗವೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಸಖಿ
Just ಒಂದು Smileಲಲ್ಲಿ….
I gave my life you know….
Just ಒಂದು Smileಲಲ್ಲಿeeeee
You stole my breath you know…

ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿತವಾದ ಕನಸಲ್ಲಿ
ನಿ ಕುಳಿತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೆ ನನ್ನ
ಓ ವಲವೇ ನಿನ್ಯೆಲ್ಲಿ
ಹೊದೆನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀನೆ
ನನ್ ಒಸಿರಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ
ಹನಿ ಯಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಕದಲ್ಲಿಯು ನೀನೆ
ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಸಖಿ …
ಬಾ ಬೇಗಆಆ ನಿ ನಗು ನಗು ತ
Just ಒಂದು Smileಲಲ್ಲಿ….
I gave my life you know….
Just ಒಂದು Smileಲಲ್ಲಿeeeee
You stole my breath you know…

Advertisements

~ by ajay2588 on November 17, 2010.

2 Responses to “Just ಒಂದು Smileಲಲ್ಲಿ”

  1. Ajay… Going too romantic ha?!! 😉 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: