ಕೊನೆ ಊಸಿರಲ್ಲೂ ಅರ್ದ ಪಾಲು ಮಿಸಲಿಡುವೆ…….

ಕಣ್ಮುಚಿದರೆ ಕೋಟಿ ಬಣ್ಣಗಳ ನೆನಪುಗಳ ಜಾತ್ರೆ
ಕರಿದಿಸಲಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಸೊಂಥಕೆ
ಮೋಹದಿಂದ ಕೇಳುವೆ, ಕಳುಹಿಸು ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳ ಗುಚ್ಹ
ಮಾಡುವೆ ನನ್ಹೃದಯವ ನೆನಪುಗಳ ಬೃಂದಾವನವ

ಕೊನೆ ಊಸಿರಲ್ಲೂ ಅರ್ದ ಪಾಲು ಮಿಸಲಿಡುವೆ
ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಜೀವಂತ ಇರುಸುವೆ
ಮರುಜನುಮದಲು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲೇನು ?
ನೆನಪುಗಳ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚದಲೇನು?

ಮೋಹದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ವಲವಿಂದ ಬಯಸಿದೆ
ಕುಡಿನೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಸಿದೆ, ಪಿಸುಮಾಥಲ್ಲಿ ಗುನುಗಿದೆ
ಬಾ ವಲವೇ, ನನ್ನ್ಯೇದೆಗೆ ಊಸಿರಾಗಿ
ಕೊನೆ ಊಸಿರಲ್ಲೂ ಅರ್ದ ಪಾಲು ಮಿಸಲಿಡುವೆ… ನಿನಗಾಗಿ.

ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರು ನಿನ್ನ, ತಣಿಯದು ವ್ಯಾಮೋಹ…..
ನಿಗಿಸು ನನ್ನಾಸೆಯ, ಬಾ ಏರು ನನ್ನ್ಹೃದಯವ..
ಕರೆದ್ಯುವೆ ನಿನ್ನ ವಲವಿನ ಮೆರೆವನಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಮದುರವೆನುಸುವ ಜೇನು ಗುದಲ್ಲಿ

Advertisements

~ by ajay2588 on October 15, 2010.

One Response to “ಕೊನೆ ಊಸಿರಲ್ಲೂ ಅರ್ದ ಪಾಲು ಮಿಸಲಿಡುವೆ…….”

  1. Very nice lines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: